ill 19. KONSERVEERITUD KAARDI DIGITAALNE PRINTIMINE: PALMSE MÕISAKAARDI REPRO

ill 19. … ja suurenduse väljavõte Palmse mõisa kaardist.

ill 19. … ja suurenduse väljavõte Palmse mõisa kaardist.