ill 30. Tapeet

ill 30. Taustamisel fragmendid niisutati, paigutati ühendused kohakuti ja kliistriga kaetud taustapaber siluti originaali tagaküljele.

fig 30. During the lining process the fragments were dampened, their joining points were connected and the lining paper covered with paste was placed on the reverse side of the original.