ill 17. Tapeet

ill 17. Tapeedilt eemaldati lahtised mustuse ja hallituse kogumid ning tolm. Lahtised fragmendid eemaldati seinalt mehaaniliselt ja kuivalt. Suuremad alad kaeti enne demonteerimist profülaktilise kleebisega, niisutati metüültselluloosi geeli abil ja demonteeriti seinalt alt üles rullides.

fig 17. Loose particles of dirt, mould and dust were removed from the wallpaper. The loose fragments were removed mechanically from the wall and kept dry. Bigger areas were covered with a prophylactic facing material before disassembling, dampened with methyl cellulose gel and then removed from the wall by rolling the paper upwards.