ill 21. Tapeet

ill 21. Esmane puhastamine toimus ventileeritavas eeltöötluse ruumis, et hallitus ei saastaks tööruume.

fig 21. Initial cleansing was carried out in the well-ventilated pre-procession room, thus preventing the mould polluting workrooms.